Phòng

PHÒNG TIÊU CHUẨN

Giá phòng liên hệ 
 
Sức chứa  2 người
 
Diện tích  36 m2
Hướng phòng View hồ Trị An

PHÒNG BULGALOW

Giá phòng Liên hệ 
 
Sức chứa  2 người
 
Diện tích  36 m2
Hướng phòng View hồ Trị An